Završeni radovi na najvećoj kupoli u BiH

22. 08. 2017     Edvin Mulalić      Radovi
 
džamija ostrozac limometal kupola

LIMOMETAL d.o.o. Cazin je uspješno završio radove na pokrivanju najveće
kupole u Bosni i Hercegovini.

Kupola Islamskog centra Ostrožac je prečnika 18,50 metara, a pokrov je
rađen od bakrenog lima.

Lim od bakra kupola